sme

wrap

isgisg

WRAP@CAR

ทางเลือกใหม่ของการเปลี่ยนสี รถยนต์โดยใช้ PVC Film คุณภาพสูงจากประเทศ Germany ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในยุโรป และอีกหลายประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้ที่รักความแตกต่าง ด้วยคุณสมบัติของเนื้อฟิล์ม ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ ยอมรับจากทั่วโลกมีความทนทานต่อสภาวะ อากาศและแสงแดด สามารถเปลี่ยนสีรถได้ ตามใจชอบ ง่ายต่อการดูแลรักษา ไม่ทิ้งคราบกาวเมื่อลอกออก ปกป้องสีรถจากรอยขีดข่วน ไม่สร้างความเสียหายต่อ สภาพสีรถเดิม

brandlogo